WriteYourSelf

Write Your Self

Jag erbjuder

Individanpassad skrivvägledning


Vi träffas enligt den plan vi tillsammans gör upp. Grundkurs: 8 timmar 

Fortsättningskurs: 8 timmar


Skrivretreat


Under 2023 kommer jag att hålla i ett retreat där vi arbetar under en helg. Vi varvar skrivandet med avkoppling och mindfulness. 

I retreatet ingår också coaching. 

Skrivvägledning i grupp


Jag håller grupper några gånger om året.

Grundkurs: 8 timmar

Fortsättningskurs: 8 timmar


Dessutom arbetar jag med grupper för företag och organisationer. Där är upplägget enligt önskemål.


Utsatta kvinnor


Förestår du ett Kvinnohus, ett skyddat boende eller någon form av behandlingshem och tror att skrivvägledning skulle kunna vara ett sätt för kvinnorna, ungdomarna att återta ägandet av sitt liv sin egenmakt? Hör av dig.

Det går också att kombinera med coaching - som ju är framåtsyftande och utgår ifrån individens styrkor och vilja till förändring.

" ...  att skriva ord och meningar som ingen annan behöver se och att upptäcka hur något gradvis börjar växa fram. Betydelser kanske, eller insikter. Ord och meningar som överraskar. Små värdefulla korn. Ett slags juveler."

Diane Morrow

Om Write Your Self

Metoden hjälper människor att återerövra sina röster, berättelser och egenmakt genom skrivande.


Metoden är utvecklad för skrivande efter trauma, men kan även användas i andra sammanhang som ett verktyg för att stärka sig själv och ta kontroll över sin väg framåt i livet.


Write Your Self, tidigare Skriv Dig Själv, startade som ett skrivprogram för kvinnor, tjejer och transpersoner med erfarenhet av våld, och drevs 2013-2015 i koordination med Sveriges kvinnojourer, med Åsa som initiativtagare, projektledare och skrivpedagog. Projektet finansierades av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällsfrågor, och Kvinnojouren i Umeå och Piteå Kvinnojour var projektägare.


Write Your Self har idag skrivvägledare i 16 länder. Vi fortsätter att utveckla vår utbildning och metod i dialog med våra skrivvägledare och samarbetspartners.